.Test kompetencji

jego 

Sprawdzamy dojrzałość swojego Biznesu

Cele do osiągnięcia: wyższe zyski, lepsza efektywność działania i bezpieczeństwo prowadzonego biznesu.

Odpowiadając na kilka pytań, sprawdzisz w jakich obszarach prowadzisz swój biznes optymalnie, a gdzie jest jeszcze potencjał oraz szansa do poprawy lub ulepszenia.

Analiza kompetencji biznesu dotyczy 8 kluczowych obszarów tematycznych. 

.Tematy kompetencyjne

Każdy z tematów to oddzielny obszar, który rządzi się swoimi prawami. Opracowując strategię biznesu nie powinniśmy pominąć żadnego z nich. 

w

Komunikacja wielokanałowa

Nowoczesna komunikacja on-line przez internet jest dziś bardzo ważna, ale nie zapominaj o telefonie. Wciąż ok. 60-70% usług zaczyna się od telefonu.

 

Strefa KLIENTA

Obsesja na punkcie klienta to dziś podstawa. Szczególnie jest to ważne w czasach globalizacji i łatwości dotarcia naszego klienta do usług konkurencji.

Regulacje prawne

Każdy biznes musi zawierać się w obowiązujących na danym rynku ramach prawnych. Zadbaj o zgodność prowadzonej działalności z aktualnym prawem.

Marketing

Marketing to najważniejszy czynnik sukcesu każdego biznesu. To właśnie marketing definiuje dlaczego, komu, jak i co oferujesz. Ale czy wiesz czym jest e-Marketing? Bo to on właśnie ostatnio króluje na rynku.

Strategia BIZNESU

Coraz więcej przedsiębiorców wydaje spore środki na media cyfrowe. Licząc na szybki rozwój swojego biznesu. Niestety robiąc to bez planu strategicznego często efekt jest dalece różny od zakładanego.

Sprzedaż

Dziś kanał cyfrowy i związane z nim e-usługi to najbardziej optymalny sposób sprzedaży produktów i usług. To tanie, elastyczne i najszybsze źródło pozyskania nowego klienta oraz utrzymania dotychczasowego.

Bezpieczeństwo

Czy zauważasz jak bardzo Twój biznes zależy od informacji i danych cyfrowych? Dlatego należy dbać o ich bezpieczeństwo, bo dane te stanowią podstawę wiedzy o klientach, kondycji i parametrach Twojego biznesu.

Strefa PRODUKTU

Twój produkt lub usługa zawsze muszą być najwyższej jakości. Dostarczone na czas, w profesjonalny sposób. To obszar, gdzie musisz wiedzieć, z czym konkurujesz i dlaczego twoja oferta jest lepsza.

Infrastruktura IT i ICT

Miejsce, gdzie gromadzisz, przechowujesz i przetwarzasz dane biznesowe wymaga ciągłej opieki. Są to systemy dziedzinowe i aplikacje, komputery, serwery, sieć LAN i WiFi, usługi z chmury, hosting itp.

Zawsze coś można poprawić

Problemem nie jest to, że czegoś nie umiemy, nie wiemy lub nie robimy. Prawdziwy problem, to kiedy tego nie dostrzegamy lub widzimy, ale nic z tym nie robimy. Nie próbujemy lub nie chcemy tego zmienić.

Okej, wiem gdzie jestem. I co dalej?

Teraz, gdy już wiesz co robisz super, a czego do końca nie realizujesz powstaje pytanie: Co z tym zrobić?
Możesz nie robić nic i dalej działać jak działasz. My jednak uważamy, że ten kto nic nie robi
stoi w miejscu, a nawet faktycznie cofa się. Świat, nasze otoczenie i  konkurencja cięgle idą do przodu, a wtedy my zostajemy z tyłu.
Aby, nie zostać w tyle, poprawiaj swoje kompetencje w trybie ciągłym w poszczególnych obszarach. Zawsze jest i będzie coś do poprawy. Usługi mojBiznes.net napewno pomogą Ci w tym procesie.

Dobierz narzędzia mojBiznes.net dla siebie

Dla szybkiej ale również długoterminowej akceleracji Twoje biznesu przygotowaliśmy pełny zestaw narzędzi tzw. mikro e-usług, które są jak puzzle. Można dowolnie dobrać sobie taka e-usługe, ktora pasuje do Twoich potrzeb i wzmacnia dana kompetencję z danego Tematu.